Tài khoản Thông tin tài khoản Nâng cấp tài khoản VIP Lịch sử giao dịch Lịch sử download Thay đổi mật khẩu Thoát Lịch sử xem tài liệu   Thông tin quyền truy cập tài liệu  
  • Chi tiết tài liệu

Nghiên cứu khả năng tích tụ carbon của rừng tự nhiên ở tỉnh Ninh Thuận / Trịnh Minh Hoàng

Tác giả: Trịnh Minh Hoàng

Tiêu đề đề mục: Luận án -- Việt Nam

Tiêu đề đề mục: Sinh khối rừng -- Việt Nam -- Ninh Thuận

Tiêu đề đề mục: Sinh thái học rừng -- Việt Nam -- Ninh Thuận

Tiêu đề đề mục: Tích tụ cacbon -- Việt Nam -- Ninh Thuận

Nhà xuất bản: Trường Đại học Nông lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2016

Loại tài liệu: Luận án

Mô tả vật lý: 186 Trang

Ngôn ngữ: vie

 Tập tin .pdf

 Đọc trực tuyến

 Tải tài liệu
Đang thực hiện
Tài liệu liên quan
Button